LAF - kontaktuppgifterLandsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf

Annegatan 31-33 C 48, 00100 Helsingfors
Telefon (09) 725 04 500
Fax (09) 725 04 511
E-post: info(a)tyonantajat.fi

Byrån är öppen mån – fre kl. 8.00 – 16.00.
Telefonrådgivningen fr.o.m. kl. 8.30.

Förbundets funktionärer

Verkställande direktör JM Kristel Nybondas
Sakkunnig JK Minna Marttila
  - rådgivning i anställningsfrågor
Sakkunnig FD och AFM, agronom Manuela Tallberg-Nygård
  - rådgivning i anställningsfrågor (tisdagar och onsdagar, 1.12. heltid)
Byråsekreterare Christel Wakkinen
  - medlemsregister, Extranet-medlemssidor, medlemsavgifter mm.

e-post: fornamn.efternamn(a)tyonantajat.fi

Skogsbranschen, rådgivning i anställningsfrågor

Privatskogsbrukets Arbetsgivare rf (YT)
Kari Immonen, verksamhetsledare
Markus Tähkänen, ombudsman, 040-586 5947
e-post: fornamn.efternamn(a)yt-ry.fi
www.yt-ry.fi

Faktureringsadress

Nätfaktura:
Operatör: OpusCapita Solutions Oy (E204503)
EDI-kod: 003702151937

Pappersfaktura:
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry
PL 99850
00063 LASKUNET