LAF - AvtalsbranscherLandsbygdens Arbetsgivareförbund ingår följande riksomfattande kollektivavtal för sina medlemsbranscher. De nuvarande kollektivavtalen är i kraft 2018 – 2020.

Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna

 • jordbruk inklusive vidareförädling, arbete i syfte att sätta produkter i säljdugligt skick samt försäljning av produkter som huvudsakligen producerats på gården när detta sker som en del av gårdsbruket eller genom bolagiserad verksamhet i anslutning till gårdsbruket
 • packerier där grönsaker och andra primärprodukter förpackas och där produkter från ägareföretag sätts i säljdugligt skick och lagras
 • odling av grönsaker, bär och specialväxter på friland på gården
 • gårdsbrukets avbytarverksamhet
 • förädlingshönsgårdar och fjäderfäföretag
 • biodlingar
 • fiskuppfödningsanläggningar och fiskodlingsanstalter
 • ridstallar, ridskolor och hobbystallar
 • travstallar
 • husdjursparker
 • forskningsanstalter inom jordbruket (privata)
 • djurpensionat
 • maskin- och övriga entreprenadtjänster
 • landsbygdsturism
 • plockning och insamling av skogsbär, -svamp och andra naturprodukter

Kollektivavtalet för trädgårdsbranschen

 • handelsträdgårdar
 • plantskolor
 • trädgårdscentrer och trädgårdsanläggningar
 • företag som hyr ut och underhåller blommor och grönväxter
 • svampodlingsföretag

Kollektivavtalet för grön- och miljöanläggningsbranschen (på finska)

 • grön- och miljöanläggning
 • skötsel av grönområden
 • planering av grönområden
 • trädgårdsbutiker som verkar i anslutning till företaget

Kollektivavtalet för pälsproduktionsbranschen

 • pälsdjursfarmer
 • fodercentraler
 • pälsningscentraler
 • destruktionsanläggningar

Kollektivavtalet för skogsbranschen (LAF en av avtalsparterna)

 • skogstjänstföretagen