LAF - AnslutningVälkommen som medlem i LAF!

Varje privatperson eller företag som fungerar som arbetsgivare inom LAF:s avtalsbranscher kan bli medlem i Landsbygdens Arbetsgivareförbund. Både företagare som kontinuerligt fungerar som arbetsgivare och företagare som erbjuder säsongmässig sysselsättning är välkomna som medlemmar i LAF.

Om Ni vill ansluta Er som medlem, ber vi Er vänligen fylla i

I frågor som gäller medlemskap kan Ni också kontakta vår byrå och vi skickar Er medlemsanslutningsblanketten.

Lokala avtal

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till Landsbygdens Arbetsgivareförbund grundar sig på den lönesumma som företaget betalar åt sina arbetstagare. Medlemsavgiften är 0,52 % av lönesumman för föregående år. För den kostnad som betalats för användning av hyrd arbetskraft är medlemsavgiften 0,26 %. Minimimedlemsavgiften är 95 euro och högsta möjliga avgiften är 5046 euro per år.

Löner som betalas åt familjeföretagets medlemmar som bor i samma hushåll beaktas inte. Medlemsavgiften är en avdragsgill utgift i beskattningen.

Medlemsavgift på basen av branschvisa samarbetsavtal

Medlemsavgiften för SLC:s medlemmar

För Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundets medlemmar, som har en lönesumma som underskrider 20 000 euro är medlemsavgiften 60 euro. Om lönesumman överstiger 20 000 euro är medlemsavgiften 0,47 % av lönesumman.

Medlemsavgiften för handelsträdgårdar

För Handelsträdgårdsförbundets medlemmar, som har en lönesumma som överstiger 20 000 euro i året, är LAF:s medlemsavgift 0,44 %. Om lönesumman är lägre än så, kan HTF:s medlemmar ansluta sig utan särskild medlemsavgift i arbetsgivareförbundet.

Medlemsavgiften för plantskolor

För Plantskoleodlarnas medlemmar, som har en lönesumma som överstiger 20 000 euro i året, är LAF:s medlemsavgift 0,44 %. Om lönesumman är lägre än så, är den fasta medlemsavgiften 47,50 euro för varje arbetsgivare.

Medlemsavgiften för pälsdjursfarmer

För medlemmar av Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund, är LAF:s medlemsavgift 0,19 % av lönesumman. Minimimedlemsavgiften är 35 euro.

Medlemsavgiften för grönanläggningsföretag

Grön- och miljöanläggningsbranschens medlemmar får 50 % rabatt på första årets medlemsavgift i LAF. Minimimedlemsavgiften är 95 euro.