Gränsbevakningen har gett nya riktlinjer som innebär att säsongsarbetare kan resa in i landet redan innan intyget för säsongsarbete har beviljats. Detta gäller huvudsakligen Ukraina, eftersom många andra länder för närvarande inte tillåter utresa. Det lönar sig inte att räkna med arbetskraft från till exempel Ryssland och Thailand under denna säsong.

Flyg kan bokas via MTK:s webbsida (www.töitäsuomesta.fi), och platserna utökas alltefter som flygen fylls. Vid behov kommer flygresor att arrangeras varje dag under nästa vecka. Charterflygen gör inresan smidigare, eftersom gränsbevakningen får uppgifter om säsongsarbetarna i förväg.

Gränsbevakningens anvisningar:

  • Tredjelandsmedborgare ska ha ett intyg för säsongsarbete (visumfritt) eller ett visum för säsongsarbete (visumplikt). Om säsongsarbetaren med stöd av visumfriheten kommer för att arbeta i högst 90 dagar, kan ansökan om intyg för säsongsarbete göras antingen innan personen reser in i landet eller också först efter inresan. Om säsongsarbetaren behöver ett visum för säsongsarbete, ska ansökan göras hos en finsk beskickning innan personer kommer till Finland.
  • För en säsongsarbetare som inte behöver visum och ska arbeta i högst 90 dagar är inresan flexibel. En säsongsarbetare som inte behöver visum, kommer till Finland redan före anställningens början och har ansökt om intyg för säsongsarbete redan före inresan får resa in i landet fastän intyget ännu inte beviljats. Vid gränskontrollen beaktas då arbetsavtalet och en utredning över ansökan om intyget för säsongsarbete. Om en säsongsarbetare som inte behöver visum ansöker om intyg för säsongsarbete först efter inresan, tillåts inresa och beaktas arbetsavtalet vid gränskontrollen.
  • Säsongsarbetare som ska arbeta längre än 90 dagar ska ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete. Personer som kommer till landet med uppehållstillstånd ska visa upp sitt uppehållstillståndskort vid gränskontrollen. Ansökan om det första uppehållstillståndet för säsongsarbete som behövs för arbete som överstiger 90 dagar ska göras utomlands före inresan.