Regeringen har nu fastställt att daghem och skolor inom den grundläggande utbildningen ska vara öppna för alla och att närundervisning ska ordnas, också för årskurs 1–3. Många kommuner kommer ändå att fortsätta med distansundervisning och rekommendationen är att barnen sköts hemma, om det är möjligt.