LAF:s styrelse har beslutat att senarelägga det stadgeenliga vårmötet på grund av coronaviruset. Vi meddelar så snart som möjligt när mötet kan hållas och sänder då en ny möteskallelse.