Anvisningar vid sjukdom: Info om coronaviruset

Den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller samkommunen för sjukvårdsdistriktet kan fattat beslut om karantän. I det fallet ges ett intyg över karantänen. Om arbetsgivaren försätter en arbetstagare i karantän, betalas lönen på normalt sätt. Om det är möjligt kan arbetet då utföras på distans. Om den anställda själv vill stanna hemma, kan dessa dagar betraktas som oavlönad ledighet. I vilket fall som helst är det viktigt att ALLTID kontakta den lokala hälsovårdscentralen eller företagshälsovården, om det finns anledning till oro.

Då arbetstagaren har ett karantänsintyg ersätts hela inkomstbortfallet med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar från och med den första dagen, dvs. utan karenstid. Om arbetstagaren har varit frisk när han eller hon beordrats i karantän, är det arbetstagaren själv som ansöker om ersättning. Då har arbetsgivaren ingen lönebetalningsskyldighet, men anmäler dock löneuppgifterna till FPA.

Vid sjukdom följs kollektivavtalets bestämmelser på normalt sätt.

Det är tillåtet att beordra användning av skyddsutrustning och andra begränsningar som gäller beteendet på arbetsplatsen.

Mer information om hur ersättnings söks:
https://www.kela.fi/web/sv/smittsam-sjukdom