Förhandlingsresultatet har nu godkänts av både LAF och Industrifacket. De reviderade kollektivavtalen är i kraft 1.2.2020–31.1.2022. Om en löneuppgörelse nås senast 31.12.2021, fortsätter kollektivavtalen att gälla fram till 31.1.2023.

I år uppgår den allmänna förhöjningen inom landsbygdsnäringarna och trädgårdsbranschen till 14 cent/timme eller 24,08 euro/månad.

Inom grön- och miljöanläggningsbranschen görs den allmänna förhöjningen efter dyrtortsklass på så sätt att förhöjningen i huvudstadsregionen är 16 cent/timme eller 27,20 euro/månad, medan övriga Finland får 15 cent/timme eller 25,50 euro/månad.

Inom pälsproduktionsbranschen är den allmänna förhöjningen 15 cent/timme eller 25,80 euro/månad.

Den allmänna förhöjningen som ska genomföras har alltså omräknats i cent och utgår från den mittersta kravgruppen i lönetabellerna. Ovan nämnda belopp som läggs till lönen innebär en förhöjning på 1,5 % och genomförs fr.o.m. 1.2.2020 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter. Även följande förhöjning genomförs som ett påslag i cent beräknat med 1,5 % och genomförs fr.o.m. 1.2.2021 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter.

Den årliga förlängningen av arbetstiden avskaffas stegvis under avtalsperioden på så sätt att en dag åt gången slopas 1.2.2020, 1.1.2021 och 1.1.2022. I stället för det avtalades om en möjlighet till 172 timmar mertidsarbete utan övertidsersättning, vilket kan avtalas lokalt i medlemsföretagen antingen tillsammans med förtroendemannen eller genom att förbunden godkänner överenskommelsen. Vi kommer att ta fram anvisningar om detta för arbetsplatserna.

För djurskötsel betalas inte längre tredubbel lön under långfredag och annandag påsk.

Det detaljerade förhandlingsresultatet och exempel på hur löneförhöjningarna beräknas kommer att publiceras på våra medlemssidor så snart som möjligt. Vi sänder kollektivavtalen till våra medlemmar genast efter uppdateringen.

Tilläggsinformation, tel. 09-72504500