Förbundets höstmöte 10.12. valde förbundets ordförande och styrelse för nästa år. Till styrelsens ordförande valdes fortsättningsvis verkställande direktör Pasi Hakkarainen från Luumäki. Nya ordinarie styrelsemedlemmar inom landsbygdsnäringarna är jordbrukare Anssi Laamanen från Juva och förvaltare Mikael Jensen från Kimitoön. Deras suppleanter är jordbrukare Hanna-Mari Mähönen från Kuopio och jordbrukare Aarne Schildt från Borgå. Styrelsens sammansättning finns här.