Då man anställer unga, under 18-åringar, till sommarjobb ska arbetsgivaren se till att de övervakas särskilt väl i arbetet. Unga arbetstagare saknar ofta tidigare arbetserfarenhet och därför ska de introduceras i arbetet särskilt grundligt innan arbetandet påbörjas. Introduceringen och handledningen ska fortsätta under anställningens förlopp, om arbetsuppgifterna t.ex. förändras. Mera material om introduceringen finns här:

Työterveyslaitos (Arbetshälsoinstitutet) www.ttl.fi hakusanakenttään: perehdyttäminen

Työturvallisuuskeskus (Arbetarskyddscentralen) www.ttk.fi hakusanakenttään: perehdyttäminen