Inom LAF:s avtalsbranscher träder löneförhöjningarna år 2019 i kraft i början på februari. Lönernas generella förhöjning är 1,6 % och med motsvarande förhöjning har också kollektivavtalens tabellöner granskats. LAF:s medlemsarbetsgivare har informerats separat om genomförandet av löneförhöjningarna.