Till ny verkställande direktör för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF har valts sakkunnig JM Kristel Nybondas, 50 år. Hon har flera års arbetserfarenhet som LAF:s sakkunnig och hon har även suttit som suppleant i Arbetsdomstolen de senaste tre åren. Hon påbörjar sin nya tjänst i september 2019. Förbundets nuvarande verkställande direktör Veli-Matti Rekola går samtidigt i pension.

Kristel Nybondas har en starkt förankrad bakgrund på landsbygden eftersom hon deltagit i hemgårdens alla arbeten sedan barndomen i Lappträsk. Jordbrukets sysslor kallar henne fortfarande tidvis från hemmet i Esbo. Via sina intressen har Kristel ett brett nätverk bland företag inom hästhushållningen, som också är en viktig del av LAF:s medlemskår. Kristels modersmål är svenska och förutom finska kan hon flytande engelska och tyska.