På LAF:s höstmöte som hölls igår valdes förbundets förvaltningsledning. Ny ordförande för styrelsen blev efter omröstning verkställande direktör Pasi Hakkarainen från Luumäki. Han representerar trädgårdssektorn i förbundet och verkar som verkställande direktör för Ansari-Yhtymä Oy. Före detta var Pasi Hakkarainen viceordförande för styrelsen i två år. Efter ordförandevalet belönades ekonomieråd Kimmo Hovi som skött uppgiften sedan år 2006 och som i sina förord värdesatte arbetsgivareförbundets enighet och betonade dess betydelse också i kommande arbetsmarknadsutmaningar.

På höstmötet valdes också styrelsen för år 2019. Nya ordinarie medlemmar i styrelsen är jordbrukare Riku-Sippo Uotila, landsbygdsnäringarna och verkställande direktör Juha Oksanen, trädgårdsbranschen. Styrelsens sammansättning finns här.