LAF:s höstmöte hålls måndagen den 10.12 i Helsingfors på restaurang Sipuli fr.o.m. kl. 9.30. Det centrala beträffande personvalen är valet av ny ordförande för år 2019. Den långvariga styrelseordföranden ekonomierådet Kimmo Hovis verksamhetsperiod upphör i slutet av året.

Till ny ordförandekandidat är de nuvarande styrelsemedlemmarna ekon.mag. Niels Borup (Pockar Gård/landsbygdsnäringarna) och styrelsens viceordförande Pasi Hakkarainen (Ansari-Yhtymä Oy/trädgårdsbranschen) uppställda. På höstmötet har förbundets varje medlem rösträtt. Dessutom kan medlemmen med fullmakter representera högst två andra medlemmar i förbundet. Enligt stadgarna krävs det för att använda rösträtten, att man anmäler sig på förhand enligt möteskallelsen senast 3.12.2018. Möteskallelsen, som har skickats med post till LAF:s medlemmar, hittas här.

Välkommen på höstmöte!