Industrifacket har meddelat om en politisk strejk, som omfattar de i bifogade bilaga nämnda företags arbetsplatser. Industrifackets meddelande kan läsas här. Strejken varar mellan arbetsskift 25.10. kl. 00.00 och 28.10. kl. 00.00.

Strejken förhindrar inte erbjudande och ordnande av arbete. Arbetsgivaren har rätt att fråga arbetstagarna om de är villiga att fortsätta arbeta normalt och komma vid behov komma överens om arbetstidsarrangemang. Vid behov kan arbete arrangeras med annan arbetskraft, som till exempel hyrd arbetskraft eller genom att köpa en utomstående tjänst.

Samtidigt har Industrifacket meddelat om övertidsförbudets upphävning fr.o.m. 26.10. kl. 00.00.