Industrifacket har meddelat om övertidsförbud fr.o.m. måndagen 17.9.2018. Bl.a. alla LAF:s avtalsbranscher omfattas av övertidsförbudet. Det är fråga om en politisk stridsåtgärd, som meddelats rikta sig mot landets regering.

Övertidsförbudet förhindrar inte erbjudande och ordnande av övertidsarbete. Arbetsgivaren har fortfarande rätt att fråga arbetstagarna om de är villiga att utföra övertidsarbete och komma överens om dess utförande. Vid behov kan detta även arrangeras med annan arbetskraft, som till exempel hyrd arbetskraft eller genom att köpa en utomstående tjänst.

LAF:s medlemsarbetsgivare har informerats om övertidsförbudet med en separat anvisning.