Inom LAF:s avtalsbranscher anställs det tusentals arbetstagare för sommarperiodens säsongsarbeten. Det lönar sig för arbetsgivaren att komma ihåg vissa grundläggande saker vid uppgörandet av arbetsavtal så anställningsförhållandet löper så bra som möjligt. I kortvariga anställningsförhållanden har arbetsgivaren samma skyldigheter som i långvariga anställningar. Läs mera här.