EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas i alla medlemsländer fr.o.m. 25.5.2018. Dataskyddsförordningen gäller alla organisationer och privatpersoner som behandlar personuppgifter. I företag behövs personuppgifter i regel bl.a. för att sköta arbetsgivarskyldigheter samt för kund- och marknadsföringsbehov. Den personuppgiftsansvariga som samlar och förvarar personuppgifter måste framöver noggrannare tänka på ändamålet för insamlandet av uppgifter och uppgöra beskrivningar på innehållet av personregistret. De registrerade personerna har rätt att få tydlig information om uppgifterna och hur de förvaras. Aktuell tilläggsinformation om dataskyddsreglerna finns hos den övervakande myndigheten dvs. på hemsidorna för dataombudsmannens byrå.