Företag inom våra avtalsbranscher kan erbjuda unga lämpliga arbetsplatser under sommarperioden. Mellan LAF och Industrifacket har avtalats, att Bli bekant och tjäna -sommarpraktikprogrammet för skolelever och gymnasieelever fortsätter också detta år. Anställningsförhållandet på två veckor eller tio dagar kan infalla under tiden 1.6. – 31.8. För detta anställningsförhållande på två veckor betalar arbetsgivaren en lön på 345 euro, som innehåller semesterersättningen. Läs mer här >>