Landsbygdens Arbetsgivareförbund och Industrifacket uppnådde igår på kvällen den 24 januari ett förhandlingsresultat om kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen.

Den nya två-åriga avtalsperioden börjar 1.2.2018 och slutar 31.1.2020. Uppgörelsen innehåller en allmän löneförhöjning på 1,6 procent under båda avtalsåren och även textändringar i alla kollektivavtalen. Avlöningstabellerna ändras branschvis med samma förhöjning som den allmänna. Vi informerar närmare med medlemsbrev om de nya kollektivavtalen.