LAF:s och Träförbundets förhandlingar om nya kollektivavtal inleddes 13.12. i Helsingfors. De nuvarande kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, pälsproduktionsbranschen samt grön- och miljöanläggningsbranschen är i kraft till slutet av januari 2018.