På LAF:s höstmöte den 12 december i Riksdagshuset valdes förbundets ordförande ekonomieråd Kimmo Hovi från Orimattila att fortsätta som ordförande år 2018. Styrelsens sammansättning består, då medlemmarna som var i tur att avgå valdes på nytt. Styrelsens sammansättning år 2018 finns här.