Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF håller sitt vårmöte tisdagen 10.4.2018 med början kl. 9.30 på hotell Cumulus Resort Aulanko i Tavastehus. Till vårmötet är förbundets alla medlemmar välkomna. Vi ber Er vänligen meddela om deltagande till vår byrå senast 3.4., per e-post: info(a)tyonantajat.fi eller tel. (09) 725 04 500. Möteskallelsen finns här >