NYA KOLLEKTIVAVTALEN IKRAFT FRÅN BÖRJAN AV FEBRUARI, LÖNEFÖRHÖJNINGARNA FRÅN BÖRJAN AV JUNI

De nya kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen, som Landsbygdens Arbetsgivareförbund ingått, har trätt ikraft från början av februari. Kollektivavtalens avtalsperiod sträcker sig till slutet av januari år 2017.

Årets löneförhöjningar träder ikraft 1.6.2014, då den allmänna förhöjningen (12 cent/t eller 20 euro/mån. ) verkställs och tabellönerna granskas. Fram till början av juni tillämpas således nuvarande löner. Samtidigt sker det ändringar i landsbygdsnäringarnas och trädgårdsbranschens avlöningssystem. Vi informerar våra medlemsarbetsgivare närmare om de branschvisa ändringarna.