På LAF:s höstmöte den 12 december i Helsingfors valdes förbundets ordförande jordbrukare Kimmo Hovi från Orimattila att fortsätta som ordförande år 2015. Även styrelsens övriga tre medlemmar som var i tur att avgå valdes på nytt. Styrelsens sammansättning år 2015 finns i bilagan. Höstmötet behandlade även övriga stadgeenliga ärenden. På mötet höll direktör Tuula Kallio (Etera) ett anförande om pensionsreformen år 2017.

Styrelsen 2015 (pdf) >