LAF och Statistikcentralen har kommit överens om, att LAF:s medlemsbranschers lönestatistik i fortsättningen samlas in i samband med datainsamlingen av timlöner inom den privata sektorn. Förfrågan som förverkligas som en urvalsenkät har nu gjorts första gången gällande fjärde kvartalet för år 2014. Den statistikförfrågan som tidigare gjorts för maj månad läggs ned.

Vi önskar, att våra medlemsföretag i fortsättningen svarar på den statistikenkät som Statistikcentralen förverkligar och där förifyllda elektroniska blanketter används. Som bilaga Statistikcentralens meddelande om ärendet.

Statistikcentralens meddelande (pdf) >