LAF:s hemsida har förnyats. Den som besöker hemsidan får allmän information om förbundets verksamhet och avtalsbranscherna. Man kan också ansluta sig som medlem genom att fylla i medlemsblanketten.

Via hemsidan kommer LAF:s medlemmar in på Extranet-medlemssidorna, som fungerar som förut. Alla Extranet-användare får ett meddelande om detta via e-post.

För att komma in på Extranet krävs det ett användarnamn och ett lösenord. Om Du inte har dessa ännu, så kontakta vår byrå: info(at)tyonantajat.fi. På Extranet finns bl.a. kollektivavtalet, medlemsbreven och olika blanketter som har att göra med anställningsförhållanden. Vi skickar också ut medlemsinformation till våra medlemmar via Extranet