(Utbildningen går på finska, vi ordnar senare på svenska)
LAF ordnar Dag för anställningsfrågor -utbildning i Seinäjoki 14.10. och i Tammerfors 22 – 23.10. Tema är "Förändringar i arbetskraftssituationen" samt "Arbetstagaren borta från arbetet - spelregler i olika situationer". Beträffande båda ämnena är det bra för arbetsgivaren att känna till rätta tillvägagångssätt, så att det i t.ex. uppsägningssituationer inte uppstår konsekvenser. Utbildningsdagarnas program och anmälningsanvisningar finns på Extranet-sidorna i punkten Medlemsbrev > Gemensamma (Y-brev). Välkommen på utbildningen!

Om du inte ännu är medlemsarbetsgivare i LAF är du dock välkommen på Dagarna för anställningsfrågor. För ny medlem gottgör vi utbildningsdagens deltagaravgift (50 euro) i LAF:s medlemsavgift. Ta kontakt med Christel Wakkinen på vår byrå, tel. (09) 725 04 500 eller e-post: info(at)tyonantajat.fi, så får du mera information om utbildningsdagarnas program och anslutning.