Som tema landsbygdens gröna näringar

I år är temat för Företagardagen landsbygdens gröna näringar. Dessa har en stor potential och sysselsätter närmare 400 000 människor genom hela kedjan från produktion och förädling till logistik. Det finns ca 260 000 företagare i Finland.

Företagardagen har blivit en mångsidig riksomfattande temadag, som firas runtom i landet på flertalet lokala företagares, organisationers och läroanstalters gemensamma evenemang.

Årets festseminarium arrangeras av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

LAF är också med på Företagardagens festseminarium idag i Helsingfors.