Vi har skickat ut förfrågan om årsanmälan, för fastställandet av medlemsavgiften, till medlemmarna. Iakta din e-post (Extranet-användarna) och post. Kom i håg att återsända i tid!