Uträkningarna om arbetsgivarens indirekta lönekostnader har lagts ut på våra Extranet-sidor. De är till förfogande branschvis i punkten Arbetskraftskostnader. Uträkningarna ger åtminstone en ungefärlig uppfattning om kostnaderna per utförd arbetstimme utöver timlönen.