Löneförhöjningarna enligt ramavtalet har trätt i kraft i början av mars inom LAF:s avtalsbranscher, dvs. landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grönanläggnings- och pälsproduktionsbranschen. De generella förhöjningarna och tabellönernas ändringar varierar branschvis. Samtidigt började också den nya två-åriga kollektivavtalsperioden, som slutar 31.1.2014

LAF:s medlemmar får i sina medlemsbrev anvisningar om verkställandet av löneförhöjningarna och om tillämpandet av övriga avtalsvillkor. Ifall Du som avtalsbranschens arbetsgivare är intresserad av att bli medlem och ta del av medlemsservicen, sker de enklast från denna hemsida i punkten: "Anslutning". Välkommen med!