Våra avtalsbranschers företag kan erbjuda passande arbetsplatser för unga under sommaren. LAF och Träförbundet har kommit överens om att "Bli bekant med arbetslivet och tjäna" – praktikprogrammet för grundskole- och gymnasieelever fortsätter även i år. Anställningsförhållandet som är två veckor eller tio dagar långt kan placeras under tiden 1.6. - 31.8. Arbetsgivaren betalar en engångslön á 320 euro för utförandet av praktiken och den innehåller semesterersättningen. Om det är ändamålsenligt att avtala om en längre praktiktid än ovan nämnda så betalas för tilläggsdagarna 32 euro per dag.

Förutom det ovan nämnda praktikprogrammet kan man anställa unga tilltidsbundna anställningsförhållanden för säsongsarbete eller som vikarier då de ordinarie arbetstagarna har årssemester. Den yngsta person man kan anställa är en 13-åring som samma kalenderår fyller 14 år. Anställningsförhållandet får uppta högst hälften av skolans lovtider och arbetet ska vara för unga passande lätt arbete. Planterings-, plocknings- och hjälparbeten inom lantbruks- och trädgårdsbranscherna anses vara för unga passande lätt arbete. Grundskole- eller gymnasieelevers lön ska vara minst 70 % av kollektivavtalets lägsta tabellön.

Arbetsgivaren förutses vara speciellt noggrann under orienteringen av unga arbetstagare i början av anställningsförhållandet. För många är anställningsförhållandet hela arbetskarriärens första och förhoppningsvis är det en positiv upplevelse som upprätthåller intresset för arbetsmöjligheterna inom branschen även i framtiden.