Regionförvaltningsverket i Södra Finland riktar sina arbetarskyddsinspektioner till arbetsplatser inom primärproduktionen under åren 2012-2013. Övervakningsprojektet satsar på bekämpning av den gråa ekonomin, uppföljning av arbetslivets spelregler och på förlängning av arbetskarriärerna.