Under våren ordnar vi för våra medlemsarbetsgivare aktuell utbildning enligt följande:

- en svensk kurs den 10.4. i Vasa

- Dag för anställningsfrågor 20.3. i Tammerfors (på finska)

- Viking Grace kryssning Åbo - Stockholm 3. – 4.4. (på finska)

Kursernas program och anmälningsanvisningar finns i de senaste medlemsbreven Y/4/2013 och Y/3/2013.