Löneförhöjningarna i de gällande kollektivavtalen förverkligas 1.4.2013 eller från början av den löneutbetalningsperiod som börjar närmast därvid. Den generella förhöjningen är 15 – 19 cent/timme beroende på avtalsbransch. Vi skickar medlemsbrev om löneförhöjningen under mars månad.