Våra avtalsbranschers företag kan erbjuda passande arbetsplatser för unga under sommaren. LAF och Träförbundet har kommit överens om att "Bli bekant med arbetslivet och tjäna" – praktikprogrammet för grundskole- och gymnasieelever fortsätter även i år.

Anställningsförhållandet som är två veckor eller tio dagar långt kan placeras under tiden 1.6. - 31.8. Arbetsgivaren betalar en engångslön á 320 euro för utförandet av praktiken och den innehåller semesterersättningen. Om det är ändamålsenligt att avtala om en längre praktiktid än ovan nämnda så betalas för tilläggsdagarna 32 euro per dag.