Då lantbrukaren anställer en avbytare i ett anställningsförhållande, skall Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna tillämpas på detta. På LAF:s kansli har ett informationspaket (på finska) utarbetats till förfogande för de lantbrukare, som själv ordnar avbytarservicen. Informationspaketet har uppdaterats och kan beställas på vårt kansli till ett pris på 40 euro.