Landsbygdens Arbetsgivareförbund och Trä- och specialbranschernas förbund uppnådde på fredagen den 25.10. ett förhandlingsresultat om kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grönområdesanläggarna och pälsproduktionsbranschen. Förhandlingsresultatet baserar sig på sysselsättnings- och tillväxtavtalet för åren 2014 – 2016. De nya kollektivavtalen träder i kraft i början av februari 2014.

Löneförhöjningen för år 2014 verkställs 1.6. och den allmänna förhöjningen är då 12 cent/timme eller 20 euro/månad. Avlöningstabellerna ändras branschvis med samma förhöjning som den allmänna. Följande löneförhöjning 1.6.2015 är till sin storlek 0,4 %. Om lönerna år 2016 förhandlar man först centralförbunden emellan och efter det kollektivavtalsparterna emellan. Förhandlingsresultatet innehåller också textändringar i alla avtalsbranscher. Vi informerar närmare med medlemsbrev om de nya kollektivavtalen.