På LAF:s höstmöte den 12 december valdes förbundets ordförande och styrelse för år 2014. Som ordförande fortsätter på basen av ett enhälligt val jordbrukare Kimmo Hovi från Orimattila. Övriga styrelsens medlemmar som var i tur att avgå valdes på nytt, således består styrelsens sammansättning. Viceordförande väljs på styrelsens första möte nästa år.

Styrelsens sammansättning år 2014 finns i Läs mer-punkten

 

LAF:S ADMINISTRATION 2014

Styrelsen

Medlem (personlig suppleant) – bransch

Kimmo Hovi, ordförande – landsbygdsnäringarna

Niels Borup (Mikael Jensen) – landsbygdsnäringarna
Pasi Hakkarainen (Tomi Suominen) – trädgårdsbranschen
Anssi Koskela (Henrik Bos) – grönanläggningsbranschen
Markku Meurman (Cecilia Rosenlew) – landsbygdsnäringarna
Marjatta Nummela (Kaisu Avotie) – plantskolebranschen
Lars-Erik Nyman (Lasse Paavola) – pälsproduktionsbranschen
Antti Paala (Urban Silén) – landsbygdsnäringarna
Hannu Pitkänen (Jenni Lehtinen) – trädgårdsbranschen

Revisorer

Revisor GRM Reijo Haka – suppleant GRM Piia Kemppi
Verksamhetsgranskare Juha Oksanen – suppleant Mikko Jaakkola

Valutskottet

Kimmo Hovi, Olavi Järvenpää, Nils Tigerstedt och blivande viceordförande