Expertis, råd och utbildning
för arbetsgivare

 

Landsbygdsnäringar
Trädgårdsproduktion
Grön- och miljöanläggning
Pälsproduktion

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

LAF:s nya kollektivavtalsändringar och löneförhöjningar med räkne-exempel finns nu på Extranet-sidorna bland medlemsbreven!

Förhandlingsresultatet har nu godkänts av både LAF och Industrifacket. De reviderade kollektivavtalen är i kraft 1.2.2020–31.1.2022. Om en löneuppgörelse nås senast 31.12.2021, fortsätter kollektivavtalen att gälla fram till 31.1.2023.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund och Industrifacket nådde igår den 27 januari ett förhandlingsresultat om kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen och pälsproduktionsbranschen. Vi återkommer med detaljerna efter att avtalsparternas förvaltning har godkänt förhandlingsresultatet.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

inkomstregistret bnr