Expertis, råd och utbildning
för arbetsgivare

 

Landsbygdsnäringar
Trädgårdsproduktion
Grön- och miljöanläggning
Pälsproduktion

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

På förbundets höstmöte 4.12 valdes ordförande och styrelse för nästa år. Till styrelsens ordförande återvaldes verkställande direktör Pasi Hakkarainen från Luumäki. Ny ordinarie medlem i styrelsen är Lasse Paavola, verkställande direktör från Seinäjoki (pälsproduktion), och suppleant Peter Björkskog, verkställande direktör från Larsmo. Nya suppleanter är Noora Räsänen, bärodlare från Leppävirta (landsbygdsnäringarna), och Inari Jansson, verkställande direktör från Tammerfors (plantskolebranschen). Styrelsens sammansättning >> 

De tillfälliga ändringarna som gäller minskning av arbetskraften, nämligen kortare samarbetsförhandlingar och tid för meddelande vid permittering, möjligheten att permittera visstidsanställda, hävning under prövotid av ekonomiska orsaker och produktionsskäl och förlängd återanställningstid, upphör att gälla 31.12.2020.

Arbetstagaren insjuknar i covid-19

När arbetstagaren har insjuknat i covid-19 och därför är frånvarande från arbetet, betalar arbetsgivaren lön för sjukdomstid i enlighet med kollektivavtalet.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

inkomstregistret bnr