MTA - Jäsenpalvelu työnantaja-asioissaMTA:n jäsenenä oleva työnantaja on jatkuvan ja asiantuntevan palvelun piirissä! Jäsenpalvelumme kattaa seuraavat asiat:

  • Lähetämme uudelle jäsenelle hänen toimialaansa koskevan työsuhdekansion, joka sisältää työehtosopimuksen lisäksi muun ajankohtaisen materiaalin
  • Ajankohtaiset jäsentiedotteet työehtosopimukseen ja lainsäädäntöön tulevista muutoksista
  • Lakimiesten neuvontapalvelu tulkinta- ja soveltamiskysymyksissä on vapaasti jäsenten käytettävissä
  • Extranet jäsensivuilla kaikki materiaali sähköisessä muodossa ja ainoastaan jäsenten käytettävissä
  • Jäsenille suunnattu työsuhdeasioiden koulutus (Työsuhdeasiain Päivät), jossa yksityiskohtaisesti käydään läpi työnantajaa koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia.
  • Työsuhdeasioiden lomakepalvelu työsuhteen eri tilanteisiin sähköisessä muodossa
  • Yrityskohtainen konsultointi sopimuksen mukaan
  • Mahdollisten erimielisyystapausten selvittäminen esim. ammattiliiton tai työsuojeluhallinnon kanssa jäsentyönantajan puolesta ilman lisäkustannuksia