MTA - liity jäseneksiTervetuloa MTA:n jäseneksi!

Maaseudun Työnantajaliiton jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai yritys, joka toimii työnantajana MTA:n sopimusaloilla. MTA:n jäseniksi ovat tervetulleita sekä vakinaisesti että kausiluonteisesti työnantajina toimivat yrittäjät.

Halutessanne liittyä jäseneksi pyydämme Teitä ystävällisesti täyttämään

Jäsenyyteen liittyvissä asioissa voitte myös ottaa yhteyttä toimistoomme, josta lähetämme Teille jäsenhakemuspaperit.

Paikallinen sopiminen

Jäsenmaksu

Maaseudun Työnantajaliiton jäsenmaksu perustuu yrityksen maksamaan palkkasummaan. Jäsenmaksu on 0,52 % jäsenmaksua edeltävän vuoden palkkasummasta. Vuokratyövoiman käytöstä maksetusta kustannuksesta jäsenmaksu on 0,26 %. Jäsenmaksun minimimaksu on 95 euroa ja enimmäismäärä on 5046 euroa vuodessa.

Palkkasummaan ei lueta yrittäjän kanssa samaan talouteen kuuluvien perheenjäsenten palkkoja. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen meno verotuksessa.

Jäsenmaksu toimialakohtaisen yhteistyösopimuksen perusteella

Kauppapuutarhojen jäsenmaksu

Kauppapuutarhaliiton jäsenillä, joiden palkkasumma on yli 20.200 euroa vuodessa, MTA:n jäsenmaksu on 0,44 %. Palkkasumman ollessa tätä pienempi, KPL:n jäsenet voivat liittyä työnantajaliiton jäseneksi ilman erillistä jäsenmaksua.

Taimistoyritysten jäsenmaksu

Taimistoviljelijät ry:n jäsenillä, joilla palkkasumma on yli 20.200 euroa vuodessa, MTA:n jäsenmaksu on 0,44 %. Palkkasumman ollessa tätä pienempi, kiinteä työnantajakohtainen jäsenmaksu on 47,50 euroa.

Turkistilojen jäsenmaksu

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton jäsenillä MTA:n jäsenmaksu on 0,19 % palkkasummasta. Minimijäsenmaksu on 35 euroa.

Viherrakennusyritysten jäsenmaksu

Viher- ja ympäristörakentajat ry:n jäsenillä on 50 % alennus ensimmäisen vuoden jäsenmaksusta MTA:ssa. Minimijäsenmaksu on 95 euroa.

SLC:n jäsenten jäsenmaksu

SLC:n jäsenillä, joilla palkkasumma on alle 20.000 euroa, jäsenmaksu on 60 euroa. Tätä suuremmasta palkkasummasta jäsenmaksu on 0,47 % (se svenska sidor).