Ulkomailta tulevat työntekijät
Hallituksen linjauksen mukaan ulkomailta palaavat henkilöt, suomalaiset ja Suomessa asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Kyseessä ei ole tartuntatautilain mukainen karanteeni eikä muukaan laissa tai työehtosopimuksessa tarkoitettu syy, joka oikeuttaisi palkanmaksuun. Kyseessä ei myöskään ole tilanne, jossa työnteko estyy työnantajan toiminnan johdosta. Mahdollinen poissaolo on siten palkaton. Ensisijaisesti tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan etätöitä, ja on suositeltavaa sopia erilaisten vapaiden käytöstä. Työnantajan tulee tietää, mikä on poissaolon syy, jotta on mahdollista määritellä, onko poissaoloaika työssäolon veroista vuosiloman laskennassa.

Vanhemmat kotona
Hallitus linjasi eilen, että kaikki koulut ovat suljettuina 18. maaliskuuta – 13. huhtikuuta. "Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.", valtioneuvosto linjasi. Alkutuotannon alat kuuluvat näihin kriittisiin aloihin, koko elintarvikeketju kuuluu.

Varhaiskasvatus pysyy auki kaikille vanhempien ammatista riippumatta. Hallitus kuitenkin suosittelee, että vanhemmat hoitavat lapsia kotona, jos siihen vain on mahdollisuus.