Sairaudesta ohjeita: infocorona 

Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteenista, jolloin saadaan karanteenitodistus. Jos työnantaja määrää työntekijää karanteeniin, palkka maksetaan normaalisti, työt voidaan silloin järjestää etänä jos tämä on mahdollista. Jos työntekijä itse haluaa jäädä kotiin, näitä päiviä saa kirjata palkattomiksi vapaiksi. Joka tapauksessa pitää AINA olla yhteydessä paikalliseen terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon, jos on huolissaan.

Karanteenitodistusta vastaan koko ansionmenetys korvataan tartuntatautilain nojalla ensimmäisestä päivästä lähtien, eli ei ole omavastuu-aikaa. Työntekijä hakee itse korvauksen, jos hän terveenä on joutunut karanteeniin. Työnantajalla ei ole silloin palkanmaksuvelvollisuutta, mutta ilmoittaa palkkatiedot KELA:lle.

Sairauden sattuessa toimitaan normaalisti työehtosopimuksen mukaisesti.

Työpaikalla on sallittua määrätä suojavarusteiden käytöstä ja muista käyttäytymiseen liittyvistä rajoituksista.

Lisätietoa korvauksen hakemisesta.
https://www.kela.fi/tartuntatauti