Neuvottelutulos on nyt hyväksytty sekä MTA:ssa että Teollisuusliitossa. Uudistetut työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2020 - 31.1.2022. Mikäli palkkaratkaisun osalta päästään sopimukseen 31.12.2021 mennessä, työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2023 saakka.

Maaseutuelinkeinojen ja puutarha-alan yleiskorotus on tänä vuonna 14 senttiä/tunti tai 24,08 euroa/kuukaudessa.

Viher- ja ympäristörakentamisalan yleiskorotukset paikkakuntaluokittain ovat pääkaupunkiseudulla 16 senttiä/tunti tai 27,20 euroa/kuukaudessa ja muualla Suomessa 15 senttiä/tunti tai 25,50 euroa/kuukaudessa.

Turkistuotantoalan yleiskorotus on 15 senttiä/tunti tai 25,80 euroa/kuukaudessa.

Palkkoja korotetaan 1.2.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,5 %:n sekä 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,5 %:n yleiskorotuksella ja tämä on laskettu vaativuusryhmien palkkataulukon keskimmäisen vaativuusryhmän mukaan senttimääräiseksi. Kaikkien sopimusalojen taulukkopalkkoihin on lisätty yleiskorotusta vastaava senttimäärä suoraan vaativuusryhmiin ja lisät on korotettu 3 %:lla sopimuskauden alusta alkaen.

Vuosittainen työajan pidennys poistetaan vaiheittain sopimuskauden aikana päivä kerrallaan 1.2.2020, 1.1.2021 ja 1.1.2022. Tämän sijasta sovittiin 172 tunnin lisätyömahdollisuudesta ilman ylityökorotuksia, paikallisesti sopien jäsenyrityksissä joko luottamusmiehen kanssa tai liittojen hyväksynnällä. Tästä teemme ohjeistuksen työpaikoille.

Eläintenhoitotyössä ei tarvitse enää maksaa kolminkertaista palkkaa, kun teettää työtä pitkäperjantaina ja toisena pääsiäispäivänä.

Julkaisemme neuvottelutuloksen yksityiskohdat ja palkankorotusten toteuttamisen laskuesimerkit liiton Extranet-jäsensivuilla mahdollisimman pian. Työehtosopimukset lähetetään jäsenille heti päivittämisen jälkeen.

Lisätietoa toimistosta, puh. 09-72504500