MTA:n toimistossa tapahtuu henkilömuutoksia vuoden 2019 aikana. Uutena asiantuntijana on 6.6. aloittanut OTK Minna Marttila Espoosta. Lakimiehenä hänellä on pitkä työura vakuutustoimialalla sekä asianajokokemusta.

Syksyllä uutena asiantuntijana aloittaa FT ja MMM, agronomi Manuela Tallberg-Nygård Porvoosta. Hän aloittaa toimessaan osa-aikaisena 1.10. alkaen ja joulukuusta eteenpäin kokoaikaisena toimihenkilönä. Suorittamansa filosofian tohtoritutkinnon (ruotsin kielen kääntäminen) lisäksi hänellä on omakohtaista maatalousalan kokemusta.

MTA:ssa pitkään asiantuntija toiminut OTM Marjatta Sidarous on siirtynyt eläkkeelle 31.5. lukien.