Migrin tiedote kausityötodistuksiin liittyen luettavissa tästä linkistä:
https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kausityotodistuspyyntojen-kasittelya-vauhditetaan