MTA:n syyskokous pidetään tiistaina 10.12.2019 klo 9.30 alkaen Scandic Hotel Simonkentässä Helsingissä. Syyskokoukseen ovat kaikki liiton jäsenet tervetulleita. Pyydämme ystävällisesti ilmoitusta osallistumisesta toimistoomme viimeistään 3.12., sähköpostitse: info(a)tyonantajat.fi tai puh. (09) 725 04 500. Kokouskutsu löytyy tästä >.  

MTA jatkaa jäsenille ilmaisia koulutuksia syksyn aikana. Työnantajille ja esimiehille suunnatun esimiesvalmennuksen teema on: ”Entistä parempiin tuloksiin”. Koulutustilaisuuksien ajat ja paikat ovat:

Tampere, maanantai 21.10., Luotain Consulting Oy
Vantaa, torstai 7.11., Hämeenkylän kartano
Oulu, perjantai 29.11., hotelli Laplands Hotels Oulu

Koulutuspäivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Extranet-jäsensivuilta kohdasta Koulutus. Jos et vielä ole MTA:n jäsen ja haluat osallistua, ota yhteyttä toimistoomme. Tervetuloa mukaan!

MTA:n toimistossa tapahtuu henkilömuutoksia vuoden 2019 aikana. Uutena asiantuntijana on 6.6. aloittanut OTK Minna Marttila Espoosta. Lakimiehenä hänellä on pitkä työura vakuutustoimialalla sekä asianajokokemusta.

Syksyllä uutena asiantuntijana aloittaa FT ja MMM, agronomi Manuela Tallberg-Nygård Porvoosta. Hän aloittaa toimessaan osa-aikaisena 1.10. alkaen ja joulukuusta eteenpäin kokoaikaisena toimihenkilönä. Suorittamansa filosofian tohtoritutkinnon (ruotsin kielen kääntäminen) lisäksi hänellä on omakohtaista maatalousalan kokemusta.

MTA:ssa pitkään asiantuntija toiminut OTM Marjatta Sidarous on siirtynyt eläkkeelle 31.5. lukien.

MTA osallistuu Okra Maatalousnäyttelyyn Oripäässä 3. – 6.7. Tervetuloa käymään osastollamme F 232 (sisähalli).

Palkattaessa nuoria, alle 18-vuotiaita kesätöihin työnantajan on erityisesti huolehdittava työturvallisuudesta. Aiemman työkokemuksen useimmiten puuttuessa nuoret työntekijät on huolellisesti perehdytettävä työhön ennen työn aloittamista. Perehdyttämistä ja työnopastusta on jatkettava työsuhteen aikanakin, jos esim. työtehtävät muuttuvat. Perehdyttämiseen liittyvää materiaalia löytyy lisää tästä:

MTA jatkaa jäsenille ilmaisia koulutuksia kevään aikana. Työsuhdeasiain Päiviä järjestetään seuraavasti:

TES:n keskeiset asiat hallintaan
• Perjantai 5.4. Hämeenlinna / Torstai 11.4. Turku
• Maanantai 15.4. Seinäjoki / Keskiviikko 17.4. Seinäjoki (på svenska)

Haastavat tilanteet työpaikalla
• Perjantai 12.4. Turku / Tiistai 16.4. Seinäjoki

Koulutuspäivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Extranet-jäsensivulta kohdasta: Koulutus. Jos et vielä ole MTA:n jäsen, ota yhteyttä toimistoomme. Tervetuloa mukaan!

MTA:n sopimusaloilla vuoden 2019 palkankorotukset tulevat voimaan helmikuun alussa. Palkkojen yleiskorotus on 1,6 % ja vastaavalla korotuksella on tarkistettu myös työehtosopimusten taulukkopalkkoja. MTA:n jäsentyönantajille on tiedotettu erikseen palkankorotusten toteuttamisesta.

Maaseudun Työnantajaliitto MTA:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu asiantuntija OTM Kristel Nybondas, 50v. Hänellä on useamman vuoden työkokemus MTA:ssa asiantuntijan tehtävässä ja hän on myös toiminut Työtuomioistuimen varajäsenenä viimeiset kolme vuotta. Uuteen toimeensa hän astuu syyskuussa 2019. Liiton nykyinen toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola siirtyy eläkkeelle samana ajankohtana.

Kristel Nybondasilla on vahva tausta maaseudulla hänen osallistuessaan lapsuudesta asti kotitilan töihin Lapinjärvellä. Maatilan työt siellä kutsuvat häntä ajoittain edelleen kodistaan Espoossa. Harrastustensa puolelta Kristelillä on laaja verkosto hevostalouden yrityksiin, jotka ovat myös tärkeä osa MTA:n jäsenkenttää. Kristelin äidinkieli on ruotsi, suomen kielen lisäksi hän osaa sujuvasti englantia ja saksaa.

Eilen pidetyssä MTA:n syyskokouksessa valittiin liiton hallinnon johtohenkilöitä. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi tuli äänestyksen jälkeen toimitusjohtaja Pasi Hakkarainen Luumäeltä. Hän edustaa liitossa puutarhasektoria ja päivätyönään toimii Ansari-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajana. Pasi Hakkarainen on tätä ennen ollut kaksi vuotta hallituksen varapuheenjohtajana. Puheenjohtajavalinnan jälkeen palkittiin tehtävää vuodesta 2006 hoitanut talousneuvos Kimmo Hovi, joka saatesanoissaan arvosti työnantajaliiton yhtenäisyyttä ja painotti sen tärkeyttä tulevissakin työmarkkinoiden haasteissa.

Syyskokouksessa valittiin myös hallitus vuodelle 2019. Uusia hallituksen varsinaisia jäseniä ovat maanviljelijä Riku-Sippo Uotila maaseutuelinkeinoissa ja toimitusjohtaja Juha Oksanen puutarha-alalta. Hallituksen kokoonpano löytyy tästä.

MTA:n syyskokous pidetään maanantaina 10.12. Helsingissä ravintola Sipulissa klo 9.30 alkaen. Henkilövalinnoissa keskeisenä asiana on uuden puheenjohtajan valinta vuodelle 2019. Hallituksen pitkäaikaisen puheenjohtajan talousneuvos Kimmo Hovin toimikausi päättyy vuoden vaihteessa.

Uudeksi puheenjohtajaksi ovat ehdolla nykyinen hallituksen jäsen TTM Niels Borup (Pockar Gård/maaseutuelinkeinot) ja hallituksen varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Pasi Hakkarainen (Ansari-Yhtymä Oy/puutarha-ala). Syyskokouksessa liiton jokaisella jäsenellä on äänioikeus. Lisäksi jäsen voi kokouksessa valtakirjalla edustaa enintään kahta liiton muuta jäsentä. Sääntöjen mukaan äänioikeuden käyttäminen edellyttää ennakkoilmoittautumista kokoukseen kokouskutsun mukaisesti eli viimeistään 3.12.2018. Kokouskutsu, joka on lähetetty postitse MTA:n jäsenille, löytyy tästä.

Tervetuloa syyskokoukseen!

Teollisuusliitto on ilmoittanut poliittisesta lakosta, joka koskee liitteenä olevien yhtiöiden toimipaikkoja. Teollisuusliiton ilmoitus on luettavissa tästä. Lakon kesto on 25.10. kello 00.00 – 28.10. kello 00.00 väliset työvuorot.

Lakko ei estä työn tarjoamista ja teettämistä. Työnantajalla on oikeus tiedustella työntekijöiden halukkuutta jatkaa työskentelyä normaalisti ja sopia tarvittaessa työaikajärjestelyistä. Töitä voidaan tarvittaessa teettää myös muulla työvoimalla kuten vuokratyövoimalla tai ostamalla ulkopuolista palvelua.

Samalla Teollisuusliitto on ilmoittanut ylityökiellon purkamisesta 26.10. klo 00.00 alkaen.

Teollisuusliitto on ilmoittanut aloittavansa 3.10. vuorokauden pituisen lakon. Lakon piirissä olevat yritykset ilmenevät Teollisuusliiton ilmoituksesta > lue tästä. Lähetämme jäsentyönantajille tarvittaessa lisätietoa lakosta.

Teollisuusliitto on ilmoittanut ylityökiellosta maanantaina 17.9. alkaen. Ilmoitetun ylityökiellon piirissä ovat muun muassa MTA:n sopimusalat. Kysymyksessä on poliittinen työtaistelu, jonka on ilmoitettu kohdistuvan maan hallitukseen.

Ylityökielto ei estä ylityön tarjoamista ja teettämistä. Työnantajalla on oikeus edelleen tiedustella työntekijöiltä ylityöhalukkuutta ja sopia ylityön tekemisestä. Töitä voidaan tarvittaessa teettää myös muulla työvoimalla kuten vuokratyövoimalla tai ostamalla ulkopuolista palvelua.

MTA:n jäsentyönantajille on lähetetty ylityökieltoa koskeva erillinen ohjeistus.

MTA tarjoaa syksyn aikana työelämän koulutusta maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, viher- ja ympäristörakentamisalana sekä turkistuotantoalan työnantajille. Ajankohtaisina aiheina käsitellään tänä vuonna voimaan tulleita tes-määräyksiä sekä uutta työlainsäädäntöä. Teema-aiheena on lisäksi "Haastavat tilanteet työpaikalla". Tilaisuuksia on useammalla paikkakunnalla. Ajankohdat ja ohjelma löytyvät tästä.

MTA:n jäsenille koulutuspäivät ovat ilmaisia sisältäen materiaalin, lounaan ja kahvitarjoilut. Muilta osallistumismaksu on 50 euroa/tilaisuus. Liittyessäsi samalla MTA:n jäseneksi hyvitämme osallistumismaksun jäsenmaksussasi. Tervetuloa siis jäseneksi ja koulutukseen!

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikissa jäsenmaissa 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetuksen piirissä ovat kaikki organisaatiot ja yksityiset henkilöt, jotka käsittelevät henkilötietoja. Yrityksissä henkilötietoja tarvitaan säännönmukaisesti mm. työnantajavelvoitteiden hoitamiseksi sekä asiakkuuksien ja markkinoinnin tarpeisiin. Erilaisia henkilötietoja keräävän ja säilyttävän rekisterinpitäjän on tästä eteenpäin entistä tarkemmin harkittava kerättävien tietojen käyttötarkoitus sekä laadittava selosteet henkilörekisterien sisällöstä. Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus saada selkeää tietoa heitä koskevista tiedoista ja niiden säilyttämisestä. Ajankohtaista lisätietoa tietosuojasäännöksistä löytyy asiaa valvovan viranomaisen eli tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

MTA:n sopimusaloilla palkataan tuhansia työntekijöitä kesäkauden sesonkitöihin. Työnantajan kannattaa muistaa tietyt perusasiat työsopimuksia solmittaessa, jotta työsuhde sujuisi mahdollisimman hyvin. Lyhytaikaisessakin työsuhteessa tulevat eteen samat työnantajan velvollisuudet kuin pitempäänkin jatkuvissa työsuhteissa. Lue lisää tästä.

Sopimusalojemme yritykset voivat tarjota nuorille sopivia työpaikkoja kesäkaudella. MTA:n ja Teollisuusliiton välillä on sovittu, että Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma koululaisille ja lukiolaisille jatkuu tänäkin vuonna. Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävä työsuhde voidaan sijoittaa 1.6. – 31.8. väliselle ajalle. Tästä kahden viikon työsuhteesta työnantaja maksaa 345 euron palkan, joka sisältää lomakorvauksen. Lue lisää tästä >>

MTA:n kevätkokous pidetään tiistaina 10.4.2018 klo 9.30 alkaen hotelli Cumulus Resort Aulangolla Hämeenlinnassa. Kevätkokoukseen ovat kaikki liiton jäsenet tervetulleita. Pyydämme ystävällisesti ilmoitusta osallistumisesta toimistoomme viimeistään 3.4., sähköpostitse: info(a)tyonantajat.fi tai puh. (09) 725 04 500. Kokouskutsu löytyy tästä >.  

Teollisuusliitto on julistanut perjantaiksi 2.2.2018 poliittisen lakon. Lakko koskee kaikkia Teollisuusliiton sopimusalojen töitä ja kaikkia alojen työntekijöitä, olivatpa he Teollisuusliiton jäseniä tai eivät. Lisätietoa Extranet-jäsensivuilla kohdassa > Tiedotteet.

Alakategoriat