Liiton syyskokouksessa 4.12. valittiin liiton puheenjohtaja ja hallitus ensi vuodelle. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen toimitusjohtaja Pasi Hakkarainen Luumäeltä. Uusi hallituksen varsinainen jäsen on toimitusjohtaja Lasse Paavola Seinäjoelta (turkistuotanto) varajäsenenään toimitusjohtaja Peter Björkskog Luodosta. Uusiksi hallituksen varajäseniksi valittiin marjanviljelijä Noora Räsänen Leppäviralta (maaseutuelinkeinot) ja toimitusjohtaja Inari Jansson Tampereelta (taimistoala). Hallituksen kokoopano löytyy tästä

Työvoiman vähentämistä koskevat määräaikaiset muutokset, eli lyhyempi yt-neuvottelu- ja ilmoitusaika lomautuksissa, määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen, koeaikapurku tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä ja pidempi takaisinottoaika, päättyvät 31.12.2020.

Työntekijä sairastuu koronaan  

Työntekijän ollessa poissa työstä sen vuoksi, että hän on sairastunut koronaan, maksaa työnantaja työntekijälle sairausajan palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti.

Rajavartioston uuden linjauksen myötä on nyt mahdollista päästä maahan jo ennen kausityötodistuksen saamista. Tämä koskee pääosin Ukrainaa, koska monista muista maista ei pääse lähtemään. Esimerkiksi Venäjän ja Thaimaan varaan ei kannata tänä kautena laskea.

MTK:n sivujen (www.töitäsuomesta.fi) kautta avataan lentoja varattavaksi sitä mukaa, kuin edellisen lennon varaukset ovat täyttymässä. Tarpeen vaatiessa lentoja järjestetään ensi viikolla päivittäin. Tilauslennot sujuvoittavat maahanpääsyä, koska kausityöntekijöiden tiedot toimitetaan jo etukäteen Rajavartiostolle.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt 11.6. puutarhaneuvoksen arvonimen hallituksemme puheenjohtajalle Pasi Hakkaraiselle. MTA onnittelee!

MTA ja Teollisuusliitto ovat sopineet maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, viher- ja ympäristörakentamisalan ja turkistuotantoalan työehtosopimuksiin väliaikaisesta muutoksesta lomautusilmoitusaikaan, muutos on voimassa 31.12.2020 asti. Lomautusilmoitusaika on tällä aikavälillä 5 päivää (14 päivän sijasta).

Esim. Lomautusilmoitus annetaan pe 12.6, jolloin lomautus alkaa to 18.6.

Korona-viruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Tämän vuoksi on tehty väliaikaisia muutoksia työlainsäädäntöön. Muutokset ovat voimassa 31.12.2020 asti. 

Tästä päivästä eli 14.5. lähtien ulkomaalaisten työntekijöiden nimilistaa ei ole enää rajavartiolaitoksen käytössä. Nyt päästetään 3 000 ulkomaalaista työntekijää Suomeen, mikäli heillä on voimassa oleva työlupa ja työnantajan täyttämä lomake siitä, että työtehtävä kuuluu huoltovarmuuden kannalta tärkeisiin työtehtäviin. Tämän sivuston kautta https://www.töitäsuomsesta.fi/ voi varata lentoja.

Lomake tässä > Lomake työnantajille: Välttämätön maahantulo FI/EN (pdf)   

Kevään ja alkukesän tarpeisiin sallitaan 14.5. alkaen 3 000 henkilön maahantulo EU:n ulkopuolelta aikaisemmin päätetyn 1 500 henkilön lisäksi.

Linkki: kausitoita.fi >  

Suomen Ukrainan suurlähetystöltä on tullut tieto, että meidän ensi ja seuraavan viikon lennot eivät pääse lähtemään Ukrainasta Suomeen. Ukrainan hallitus on päättänyt, ettei se päästä kansalaisiaan lähtemään muihin maihin kausityöhön. Odotellessa mahdollisia ulkomaisia kausityöntekijöitä voidaan palkata muita sijaisiksi. Sijaisuus on laillinen peruste määräaikaiselle työsopimukselle.

Työntekijä, jolla on työntekijän oleskelulupa ja tällä hetkellä on lomalla ulkomailla, pääsee takaisin Suomeen koska hänellä on Suomessa asuinpaikka. Työnantajan täytyy kuitenkin täyttää työntekijän rajanylitystä varten tämä lomake, jolla todennetaan työtehtävän kuuluvan kriittisiin aloihin. Tällainen työntekijä ei kuitenkaan pääse charterlennoille, joita järjestetään kausityöntekijöitä varten.

Työntekijä joka on tulossa Suomeen kausityölain nojalla, eli hänellä on jo voimassa oleva kausityölupa tai hakuprosessi käynnissä, EI pääse Suomeen ellei hän kuulu niihin 1.500 kausityöntekijään, jotka ovat saanet luvan saapua Suomeen kausityöhön.

Suomeen saapuvien kausityöntekijöiden karanteeniohje >    

MTA ja Teollisuusliitto ovat sopineet maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, viher- ja ympäristörakentamisalan ja turkistuotantoalan työehtosopimuksiin väliaikaisesta muutoksesta lomautusilmoitusaikaan, muutos on voimassa 23.4 – 31.7.2020. Lomautusilmoitusaika on tällä aikavälillä 5 päivää (14 päivän sijasta).

Esim. Lomautusilmoitus annetaan pe 3.4, jolloin lomautus alkaa to 9.4.

Korona-viruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Tämän vuoksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ja Suomen hallitus sopivat väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Muutokset ovat voimassa 30.6.2020 asti. Ulkomaalaisia työntekijöitä koskevat muutokset ovat voimassa 31.10.2020 asti.

Hallitus turvaa maaseudun yritysten sekä maa- ja kalatalouden toimintaedellytyksiä
Lue lisää tästä linkistä 

Työnantaja, voit ilmoittaa vapaan työpaikan tai löytää työvoimaa alla olevista linkeistä:
https://www.mtk.fi/-/toitasuomesta  
https://www.maatilalle.fi/  
https://hpl.fi/uutiset/maatilat-ja-puutarhat-eivat-selvia-ilman-kausityovoimaa

MTA:n hallitus on päättänyt siirtää sääntömääräisen kevätkokouksen myöhäisempään ajankohtaan koronaviruksen vuoksi. Ilmoitamme mahdollisimman pian uuden ajankohdan ja lähetämme siitä kokouskutsun.

Hallitus on nyt linjannut, että päiväkodit ja perusopetukseen kuuluvat koulut sittenkin ovat kaikille avoinna ja että lähiopetus on järjestettävä, myös 1.–3.-luokkien oppilaille. Monet kunnat järjestävät silti opetuksen etänä ja suositus on, että lapsia hoidetaan kotona, mikäli mahdollista.

Ulkomailta tulevat työntekijät
Hallituksen linjauksen mukaan ulkomailta palaavat henkilöt, suomalaiset ja Suomessa asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Kyseessä ei ole tartuntatautilain mukainen karanteeni eikä muukaan laissa tai työehtosopimuksessa tarkoitettu syy, joka oikeuttaisi palkanmaksuun. Kyseessä ei myöskään ole tilanne, jossa työnteko estyy työnantajan toiminnan johdosta. Mahdollinen poissaolo on siten palkaton. Ensisijaisesti tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan etätöitä, ja on suositeltavaa sopia erilaisten vapaiden käytöstä. Työnantajan tulee tietää, mikä on poissaolon syy, jotta on mahdollista määritellä, onko poissaoloaika työssäolon veroista vuosiloman laskennassa.

Vanhemmat kotona
Hallitus linjasi eilen, että kaikki koulut ovat suljettuina 18. maaliskuuta – 13. huhtikuuta. "Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.", valtioneuvosto linjasi. Alkutuotannon alat kuuluvat näihin kriittisiin aloihin, koko elintarvikeketju kuuluu.

Varhaiskasvatus pysyy auki kaikille vanhempien ammatista riippumatta. Hallitus kuitenkin suosittelee, että vanhemmat hoitavat lapsia kotona, jos siihen vain on mahdollisuus.

Sairaudesta ohjeita: infocorona 

Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteenista, jolloin saadaan karanteenitodistus. Jos työnantaja määrää työntekijää karanteeniin, palkka maksetaan normaalisti, työt voidaan silloin järjestää etänä jos tämä on mahdollista. Jos työntekijä itse haluaa jäädä kotiin, näitä päiviä saa kirjata palkattomiksi vapaiksi. Joka tapauksessa pitää AINA olla yhteydessä paikalliseen terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon, jos on huolissaan.

Karanteenitodistusta vastaan koko ansionmenetys korvataan tartuntatautilain nojalla ensimmäisestä päivästä lähtien, eli ei ole omavastuu-aikaa. Työntekijä hakee itse korvauksen, jos hän terveenä on joutunut karanteeniin. Työnantajalla ei ole silloin palkanmaksuvelvollisuutta, mutta ilmoittaa palkkatiedot KELA:lle.

Sairauden sattuessa toimitaan normaalisti työehtosopimuksen mukaisesti.

Työpaikalla on sallittua määrätä suojavarusteiden käytöstä ja muista käyttäytymiseen liittyvistä rajoituksista.

Lisätietoa korvauksen hakemisesta.
https://www.kela.fi/tartuntatauti

MTA:n uusien työehtosopimusten muutokset ja palkankorotukset laskuesimerkkeineen löytyvät nyt Extranet-sivuilla jäsenkirje-osiossa!

Neuvottelutulos on nyt hyväksytty sekä MTA:ssa että Teollisuusliitossa. Uudistetut työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2020 - 31.1.2022. Mikäli palkkaratkaisun osalta päästään sopimukseen 31.12.2021 mennessä, työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2023 saakka.

Maaseudun Työnantajaliitto ja Teollisuusliitto pääsivät eilen 27. tammikuuta neuvottelutulokseen maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, viher- ja ympäristörakentamisalan sekä turkistuotantoalan työehtosopimuksista. Palaamme yksityiskohtiin kun neuvottelutulos on hyväksytty sopimusosapuolten hallinnossa.

Alakategoriat