Tietoa, neuvontaa ja koulutusta
työnantajalle

 

Maaseutuelinkeinot
Puutarha-ala
Viher- ja ympäristörakentaminen
Turkistuotantoala

MTA - Maaseudun työnantajaliitto

MTA:n uusien työehtosopimusten muutokset ja palkankorotukset laskuesimerkkeineen löytyvät nyt Extranet-sivuilla jäsenkirje-osiossa!

Neuvottelutulos on nyt hyväksytty sekä MTA:ssa että Teollisuusliitossa. Uudistetut työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2020 - 31.1.2022. Mikäli palkkaratkaisun osalta päästään sopimukseen 31.12.2021 mennessä, työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2023 saakka.

Maaseudun Työnantajaliitto ja Teollisuusliitto pääsivät eilen 27. tammikuuta neuvottelutulokseen maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, viher- ja ympäristörakentamisalan sekä turkistuotantoalan työehtosopimuksista. Palaamme yksityiskohtiin kun neuvottelutulos on hyväksytty sopimusosapuolten hallinnossa.