Tietoa, neuvontaa ja koulutusta
työnantajalle

 

Maaseutuelinkeinot
Puutarha-ala
Viher- ja ympäristörakentaminen
Turkistuotantoala

MTA - Maaseudun työnantajaliitto

Liiton syyskokouksessa 4.12. valittiin liiton puheenjohtaja ja hallitus ensi vuodelle. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen toimitusjohtaja Pasi Hakkarainen Luumäeltä. Uusi hallituksen varsinainen jäsen on toimitusjohtaja Lasse Paavola Seinäjoelta (turkistuotanto) varajäsenenään toimitusjohtaja Peter Björkskog Luodosta. Uusiksi hallituksen varajäseniksi valittiin marjanviljelijä Noora Räsänen Leppäviralta (maaseutuelinkeinot) ja toimitusjohtaja Inari Jansson Tampereelta (taimistoala). Hallituksen kokoopano löytyy tästä

Työvoiman vähentämistä koskevat määräaikaiset muutokset, eli lyhyempi yt-neuvottelu- ja ilmoitusaika lomautuksissa, määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen, koeaikapurku tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä ja pidempi takaisinottoaika, päättyvät 31.12.2020.

Työntekijä sairastuu koronaan  

Työntekijän ollessa poissa työstä sen vuoksi, että hän on sairastunut koronaan, maksaa työnantaja työntekijälle sairausajan palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti.